Praktisch Jodendom

Voor iedereen die een actieve(re) rol wil vervullen in de synagoge, biedt Het Seminarium meerdere praktische sjoelvakken aan. Alle onderdelen van een sjoeldienst, het chazzanoet, het lajnen, de haftara, gabbai zijn en de minhaghiem van de dienst, kun je bij ons studeren. Na afloop van de cursus ben je klaar om je kennis in de praktijk in te zetten. Daarnaast bieden we ook een korte cursus Inleiding Sofroet. Een praktische cursus, waar je de Torah-kalligrafie oefent, met bijbehorende theorie. Cursussen over het leiden van een sjoeldienst worden alleen aan mannen gegeven. Bij de cursus over de minhagiem en Sofroet zijn zowel mannen als vrouwen welkom.

Kennis over Tenach/Talmoed

Het bestuderen van onze Torah met verklaringen is de basis van het Joods leren en van het Joodse leven. Bij het Seminarium wordt het bestuderen van verschillende onderdelen van de Tenach, Talmoed en halacha aangeboden. Via wekelijkse cursussen, die zowel toegankelijk zijn als veel diepgang bieden, leer je steeds beter begrijpen waar onze Joodse wetten en gebruiken vandaan komen, evenals de discussies en redenen erachter. Voor de cursussen Misjna en Talmoed wordt elk studiejaar een ander deel behandeld, waardoor je meerdere jaren achter elkaar kunt deelnemen.

Hebreeuws

Op Het Seminarium wordt Modern en Klassiek Hebreeuws onderwezen op verschillende niveaus, van beginnend tot zeer gevorderd. Met onze opstapcursussen kun je in één jaar een flinke basis leggen op het gebied van Modern en/of Klassiek Hebreeuws. Na zo’n opstartcursus is je niveau in principe goed genoeg om aan de meeste andere vakken van Het Seminarium deel te nemen. Elke taalcursus loopt van eind oktober tot en met eind juni, één avond per week en duurt anderhalf uur per les.