Pirkee Avot

Cursus-informatie

Pirkee Avot – Spreuken der Vaderen – is misschien wel het meest bekende boek uit de Misjna – de Mondelinge Leer. In deze cursus leer je meer over de samenhang en de achtergronden van deze verzameling uitspraken van Joodse geleerden op het gebied van ethiek. Van elke uitspraak leer je de diepere betekenis en vorm je een duidelijk beeld van het hele boek.
Doe nu mee met Pirkee Avot!
Mevr. Drs. Rachel Loonstein-Just
Docent

Mevr. Drs. Rachel Loonstein-Just

Drs. Rachel Loonstein-Just genoot haar joodse opleiding bij haar vader, opperrabbijn M. Just ztl. en aan de Michlalah Jerusalem College te Jeruzalem. Daarna studeerde zij Franse Taal- en Letterkunde. Zij woont met haar echtgenoot in Amsterdam en heeft kinderen en kleinkinderen in Amsterdam en Israël. Zij werkt al vijfendertig jaar als docent aan de Joodse scholengemeenschap Cheider en zij geeft volwassenenonderwijs aan diverse groepen waaronder op Het Seminarium. Zij onderwijst onder meer de vakken Joodse geschiedenis, modern Hebreeuws, chumash, pirke avot, nach, tefilla en parashat hashavua. Haar streven is om jong en oud te motiveren en te inspireren door hen kennis te laten nemen van de rijke joodse bronnen en traditie.

Waaruit bestaat het scholingstraject?

Tijdens deze cursus worden elke keer enkele misjnajot uitgebreid behandeld. Via de belangrijkste verklaarders uit verschillende tijdperken krijg je een breder perspectief op de tekst, waaronder de historische context. Er wordt aandacht besteed aan de auteur van de uitspraak en er wordt gekeken naar de samenhang met de andere misjnajot. Per periode wordt ongeveer een half hoofdstuk bestudeerd.

Welke literatuur wordt gebruikt?

De gebruikte literatuur is het boek Pirkee Avot, met verklaringen. Deze teksten zijn gratis te vinden op de www.sefaria.org/Pirkei_Avot.

Begeleiding en ondersteuning

Je kan al je vragen kwijt bij de docent tijdens de interactieve colleges. Er is altijd ruimte voor vragen en voor discussie.

Wat zijn de leeropbrengsten?

Na afloop van deze cursus heb je een goed beeld van de Joodse ethiek zoals deze wordt gepresenteerd in Pirkee avot. Je hebt een goed begrip van de tekst, van de achtergrond en de historische context.

Hoe wordt er getoetst?

De toetsing bestaat uit een presentatie over een thema uit de collegereeks naar keuze. Het wordt aanbevolen om een onderwerp te kiezen dat je persoonlijke interesse heeft.

Periode

13 november 2023 - 24 juni 2024

Praktische informatie

De cursus begint op maandag 23 oktober 2023 en vindt elke maandag plaats van 19.30 – 20.15 uur, met uitzondering van de vrije dagen en vakanties. Bekijk hier ons vakantierooster.

Ik wil deze cursus volgen!