Nach

Cursus-informatie

De verhalen uit de Torah zijn erg bekend en komen elk jaar voorbij. De teksten van onze Profeten en de Geschriften beslaan ruim driekwart van de Tenach en staan vol met geschiedenissen, lessen en proza die ons een dieper inzicht geven in ons gezamenlijke Joodse erfgoed. Het komende jaar richten we ons telkens op de haftara van de week. De deelnemer zal meer kennis krijgen van deze teksten van Nevi’iem en/of Ketoeviem. Zowel wat betreft de oppervlakkige vertalingen als de diepere achtergronden.
Doe nu mee met Nach!
Mevr. Drs. Rachel Loonstein-Just
Docent

Mevr. Drs. Rachel Loonstein-Just

Drs. Rachel Loonstein-Just genoot haar joodse opleiding bij haar vader, opperrabbijn M. Just ztl. en aan de Michlalah Jerusalem College te Jeruzalem. Daarna studeerde zij Franse Taal- en Letterkunde. Zij woont met haar echtgenoot in Amsterdam en heeft kinderen en kleinkinderen in Amsterdam en Israël. Zij werkt al vijfendertig jaar als docent aan de Joodse scholengemeenschap Cheider en zij geeft volwassenenonderwijs aan diverse groepen waaronder op Het Seminarium. Zij onderwijst onder meer de vakken Joodse geschiedenis, modern Hebreeuws, chumash, pirke avot, nach, tefilla en parashat hashavua. Haar streven is om jong en oud te motiveren en te inspireren door hen kennis te laten nemen van de rijke joodse bronnen en traditie.

Waaruit bestaat het scholingstraject?

In deze cursus wordt elke keer de haftara van de komende sjabbat behandeld. Samen analyseer je de tekst, de vertaling en de uitleg. Er wordt ingegaan op de historische context met daarbij meegenomen wie die deze tekst geschreven/uitgesproken heeft.

Begeleiding en ondersteuning

Je kan al je vragen kwijt bij de docent tijdens de interactieve colleges. Er is altijd ruimte voor vragen en voor discussie.

Wat zijn de leeropbrengsten?

Na afloop van deze cursus heb je een breed perspectief ontwikkeld op de behandelde hoofdstukken uit Nach. Je hebt een goed begrip van de tekst, van de achtergrond en de historische context.

Hoe wordt er getoetst?

De toetsing bestaat uit een presentatie over een thema uit de collegereeks naar keuze. Het wordt aanbevolen om een onderwerp te kiezen dat je persoonlijke interesse heeft.

Periode

13 november 2023 - 24 juni 2024

Praktische informatie

De cursus begint op maandag 23 oktober 2023 en vindt elke maandag plaats van 20.30 tot 21.15 uur, met uitzondering van de vrije dagen en vakanties. Bekijk hier ons vakantierooster.

Ik wil deze cursus volgen!