Parasja van de week

Cursus-informatie

De Torah is verdeeld over 54 parsjiot. In deze cursus leer je de tekst van de wekelijkse Torah-afdeling beter en dieper te begrijpen aan de hand van de bekendste Torah-verklaarders. Met deze cursus komt de Torah verder tot leven: je gaat dieper in gaan op schijnbare tegenstellingen, ziet nieuwe samenhang tussen gebeurtenissen in de Torah en leert veel bij over onze Joodse geschiedenis. Aan het eind van de cursus heeft de deelnemer een beter begrip van de inhoud en achtergrond van veel parsjiot en kan zelfstandig aan de slag met de bekendste Torah-verklaarders.
Doe nu mee met Parasja van de week!
Mevr. Drs. Rachel Loonstein-Just
Docent

Mevr. Drs. Rachel Loonstein-Just

Drs. Rachel Loonstein-Just genoot haar joodse opleiding bij haar vader, opperrabbijn M. Just ztl. en aan de Michlalah Jerusalem College te Jeruzalem. Daarna studeerde zij Franse Taal- en Letterkunde. Zij woont met haar echtgenoot in Amsterdam en heeft kinderen en kleinkinderen in Amsterdam en Israël. Zij werkt al vijfendertig jaar als docent aan de Joodse scholengemeenschap Cheider en zij geeft volwassenenonderwijs aan diverse groepen waaronder op Het Seminarium. Zij onderwijst onder meer de vakken Joodse geschiedenis, modern Hebreeuws, chumash, pirke avot, nach, tefilla en parashat hashavua. Haar streven is om jong en oud te motiveren en te inspireren door hen kennis te laten nemen van de rijke joodse bronnen en traditie.

Waaruit bestaat het scholingstraject?

Elke bijeenkomst staat de parasja van die week centraal.

Welke literatuur wordt gebruikt?

Een choemasj met Rashi wordt altijd gebruikt. De tekst hiervan is te vinden op https://www.sefaria.org/texts/Tanakh. Andere bronnen met verklaarders worden in de les aangeboden.

Begeleiding en ondersteuning

Je kan al je vragen kwijt bij de docent tijdens de interactieve colleges. Er is altijd ruimte voor vragen en voor discussie.

Wat zijn de leeropbrengsten?

De deelnemer leert een tekst of gebeurtenis uit de Torah uit te diepen, en verbanden te leggen met andere teksten uit de Tenach (intertekstualiteit). Verschillende verklaringen worden bekeken om zo tot een beter begrip van de parasja (of een gedeelte daarvan) te komen.

Hoe wordt er getoetst?

De toetsing bestaat uit een presentatie over een thema uit de collegereeks naar keuze. Het wordt aanbevolen om een onderwerp te kiezen dat je persoonlijke interesse heeft.

Periode

15 november 2023 - 26 juni 2024

Praktische informatie

De cursus begint op woensdagavond 25 oktober 2023 en vindt elke woensdag plaats van 20.30 tot 21.15 uur, met uitzondering van de vrije dagen en vakanties. Bekijk hier ons vakantierooster.

Ik wil deze cursus volgen!