Modern Hebreeuws

Cursus-informatie

Zou jij graag echte gesprekken kunnen voeren in het Hebreeuws en bijvoorbeeld het Israëlische nieuws kunnen volgen? Dan biedt de cursus Modern Hebreeuws voor beginners uitkomst. In deze cursus leer je zelfstandig een Modern Hebreeuwse tekst lezen, vertalen, begrijpen en de grammaticale vormen ervan benoemen. Je leert een eenvoudig krantenartikel lezen en begrijpen. Na afloop van de cursus kan je redelijk vloeiend Modern Hebreeuws spreken en begrijpen en gebruik maken van diverse woordenboeken Modern Hebreeuws.
Doe nu mee met Modern Hebreeuws!
Dhr. Daniel Kennemer
Docent

Dhr. Daniel Kennemer

Daniel Kennemer doceert klassiek en modern Hebreeuws bij Het Seminarium en privé voor groepen en individuen. Hij studeerde archeologie en geografie aan de Hebrew University of Jerusalem. Nu studeert hij didactiek, geografie en Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam.

Waaruit bestaat het scholingstraject?

We lezen en vertalen de teksten en maken de oefeningen uit het boek: ‘Lehatsliach be Ivriet, deel gimmel’. Daarnaast zullen we samen korte verhalen en krantenartikelen lezen, vertalen en bespreken. Er worden ook presentaties gehouden. We zullen luistertoetsen en tekstverklaringen oefenen en maken.

Welke literatuur wordt gebruikt?

We maken gebruik van het boek J.P. Lettinga, Grammatica van het Bijbels Hebreeuws, 12e editie. (Baasten en Van Peursen) en het leerboek van het Bijbels Hebreeuws, Brill, Leiden, 2012. Een woordenboek en grammatica Modern Hebreeuws schaft men in overleg met de docent aan.

Begeleiding en ondersteuning

De lessen zijn interactief opgezet. Tijdens de lessen is er ruimte voor individuele vragen, groepsdiscussie en ook af en toe een persoonlijke interesse die men wil delen met de groep.

Wat zijn de leeropbrengsten?

Na afloop van de cursus kan de student zelfstandig een Modern Hebreeuwse tekst op niveau lezen, vertalen en begrijpen. Men kan een eenvoudig krantenartikel lezen en begrijpen. Men kan redelijk vloeiend Modern Hebreeuws spreken en begrijpen. Men kan gebruik maken van diverse woordenboeken Modern Hebreeuws.

Hoe wordt er getoetst?

Het studiejaar wordt verdeeld in twee periodes en de periodes worden afgesloten door middel van een toets (twee toetsen per studiejaar).

Periode

14 november 2023 - 25 juni 2024

Praktische informatie

De cursus begint op dinsdag 24 oktober 2023 en vindt elke dinsdag plaats van 19.00 – 20.30 uur, met uitzondering van de vrije dagen en vakanties. Bekijk hier ons vakantierooster.

Ik wil deze cursus volgen!