Klassiek Hebreeuws

Cursus-informatie

Met de cursus Klassiek Hebreeuws voor gevorderden ga je echt de diepte in en leer je de Klassiek Hebreeuwse taal tot in de puntjes beheersen. Je leert zelfstandig een tekst uit Tenach vertalen, begrijpen en de grammaticale vormen ervan benoemen. Je leert gebruik te maken van diverse woordenboeken Bijbels Hebreeuws. Historische ontwikkeling van de tekst kunnen herkennen: bepaalde woorden hebben bijvoorbeeld invloed ondergaan van het Aramees. Ook kan men de verklaarders (in het Nederlands/Engels) begrijpen en bespreken.
Doe nu mee met Klassiek Hebreeuws!
Dhr. Daniel Kennemer
Docent

Dhr. Daniel Kennemer

Daniel Kennemer doceert klassiek en modern Hebreeuws bij Het Seminarium en privé voor groepen en individuen. Hij studeerde archeologie en geografie aan de Hebrew University of Jerusalem. Nu studeert hij didactiek, geografie en Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam.

Waaruit bestaat het scholingstraject?

We lezen capita selecta uit Tenach. Er wordt voornamelijk gekozen voor teksten die met de feestdagen of Sjabbat worden gelezen. Het kan hier gaan om teksten die deel uitmaken van parasjat ha sjawoe’a (afdeling van de week), haftarot, megillot, tefillot, tehilliem enz. Het afgelopen studiejaar hebben we ervoor gekozen om minder bekende boeken van Tenach te lezen: Ezra en Nechemja. De teksten worden vertaald naar het Nederlands. Grammatica en verklaringen worden besproken. Van de studenten wordt verwacht dat ze wekelijks huiswerk doen en zich het vocabulaire en de grammatica eigen maken.

Welke literatuur wordt gebruikt?

We maken gebruik van teksten uit Tenach die we lezen en vertalen met behulp van verschillende verklaarders. Er wordt verwacht dat men beschikt over een tekst van de Tenach, maar verklaringen is men niet verplicht aan te schaffen. Een woordenboek en grammatica Bijbels/Klassiek Hebreeuws schaft men in overleg met de docent aan.

Begeleiding en ondersteuning

Men volgt de lessen in het seminarium of via de Zoom link van het seminarium. Deze lessen zijn interactief opgezet. Tijdens de lessen is er ruimte voor individuele vragen, groepsdiscussie en ook af en toe een persoonlijke interesse die men wil delen met de groep.

Wat zijn de leeropbrengsten?

Aan het eind van deze cursus kan je de meeste teksten uit Tenach vertalen en begrijpen. Je kunt gebruik maken van een woordenboek en een grammatica Bijbels/Klassiek Hebreeuws. Je kan een presentatie geven over een onderwerp uit of een boek van de Tenach.

Hoe wordt er getoetst?

Het studiejaar wordt verdeeld in twee periodes en de periodes worden afgesloten door middel van een toets (twee toetsen per studiejaar).

Periode

16 november 2023 - 27 juni 2024

Praktische informatie

De cursus begint op 16 November 2023 en vindt elke donderdag plaats van 17.30 – 19.00 uur, met uitzondering van de vrije dagen en vakanties. Bekijk hier ons vakantierooster.

Ik wil deze cursus volgen!