Klassiek Hebreeuws

Cursus-informatie

Zou je ook graag de betekenis beter willen begrijpen van de teksten uit de Torah en uit onze gebeden? Dan is onze cursus Klassiek Hebreeuws voor Beginners wellicht wat voor jou. In deze cursus leer je de basisgrammatica van het klassiek Hebreeuws verder (o.a. de binjan פיעל + נפעל ). Aan het eind van de cursus kan je een matig moeilijke tekst lezen, begrijpen en verklaren en je kan de Torah-verklaarders (in het Nederlands/Engels) begrijpen en bespreken. De cursus is niet voor absolute beginners, enige basiskennis van het Hebreeuws is wel vereist.
Doe nu mee met Klassiek Hebreeuws!
Dhr. Daniel Kennemer
Docent

Dhr. Daniel Kennemer

Daniel Kennemer doceert klassiek en modern Hebreeuws bij Het Seminarium en privé voor groepen en individuen. Hij studeerde archeologie en geografie aan de Hebrew University of Jerusalem. Nu studeert hij didactiek, geografie en Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam.

Waaruit bestaat het scholingstraject?

Geselecteerde Klassiek Hebreeuwse teksten worden vertaald naar het Nederlands. We bestuderen en bespreken grammatica en verklaringen. Van de studenten wordt verwacht dat ze wekelijks huiswerk doen en zich het vocabulaire en de grammatica eigen maken.

Welke literatuur wordt gebruikt?

Methode die gebruikt worden: Sjemot, lesboek Klassiek Hebreeuws, JSG Maimonides, 2010 en Jehosjoe’a, lesboek Klassiek Hebreeuws. In deze cursus wordt gebruik gemaakt van teksten uit Tenach die gelezen en vertaald worden met behulp van verschillende verklaarders. Er wordt verwacht dat men beschikt over een tekst van de Tenach, maar verklaringen is men niet verplicht aan te schaffen. Een woordenboek en grammatica Bijbels/Klassiek Hebreeuws schaft men in overleg met de docent aan.

Begeleiding en ondersteuning

De lessen zijn interactief opgezet. Tijdens de lessen is er ruimte voor individuele vragen, groepsdiscussie en ook af en toe een persoonlijke interesse die men wil delen met de groep.

Wat zijn de leeropbrengsten?

Aan het eind van deze cursus kan je matig moeilijke tekst uit Tenach lezen en begrijpen. Je kunt gebruik maken van een woordenboek en een grammatica Bijbels/Klassiek Hebreeuws. Je kan een presentatie geven over een onderwerp uit of een boek van de Tenach.

Hoe wordt er getoetst?

Het studiejaar wordt verdeeld in twee periodes en de periodes worden afgesloten door middel van een toets (twee toetsen per studiejaar).

Periode

13 november 2023 - 24 juni 2024

Praktische informatie

De cursus begint op 23 oktober 2023 en vindt elke maandag plaats van 17.30 – 19.00 uur, met uitzondering van de vrije dagen en vakanties. Bekijk hier ons vakantierooster.

Ik wil deze cursus volgen!