Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Het Seminarium. Door de website te bezoeken en te gebruiken, ga je akkoord met deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat je gebruik maakt van onze diensten.


1. Intellectueel Eigendom

Alle inhoud op de website van Het Seminarium, inclusief maar niet beperkt tot teksten, afbeeldingen, logo's, grafische elementen en software, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en blijven eigendom van Het Seminarium of de respectievelijke eigenaren. Het is niet toegestaan om deze inhoud te kopiƫren, reproduceren, wijzigen, distribueren, publiceren, verkopen of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Het Seminarium.


2. Gebruik van de Website

2.1 Het gebruik van de website van Het Seminarium is op eigen risico. We streven ernaar om accurate en actuele informatie te verstrekken, maar we kunnen niet garanderen dat de inhoud van de website te allen tijde foutloos, volledig of up-to-date is.


2.2 Je stemt ermee in om de website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of op een manier die schade kan toebrengen aan Het Seminarium, andere gebruikers van de website of derden. Het is onder andere niet toegestaan om de website te hacken, virussen te verspreiden, spam te verzenden of andere handelingen te verrichten die de goede werking van de website kunnen verstoren.


2.3 Het Seminarium behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beperken, op te schorten of te beƫindigen, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken.


3. Externe Links

De website van Het Seminarium kan links bevatten naar externe websites of bronnen. Deze links worden uitsluitend ter informatie verstrekt en betekenen niet dat Het Seminarium de inhoud van deze websites onderschrijft. Het Seminarium is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van externe websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door het gebruik ervan.


4. Aansprakelijkheid

4.1 Het Seminarium spant zich in om de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beheren. We kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief maar niet beperkt tot verlies van gegevens, inkomsten of winst, of enige andere vorm van schade, zelfs als we op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.


4.2 Het Seminarium is niet verantwoordelijk voor eventuele onderbrekingen, storingen of technische problemen van de website of voor enige schade die kan voortvloeien uit het gebruik ervan.


5. Wijzigingen van de Voorwaarden

Het Seminarium behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. We raden je aan om regelmatig de voorwaarden te controleren om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.


6. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in Nederland.